Jak się okazuje w dzisiejszym świecie można być zbyt wykształconym. Taka sytuacja ma miejsce już od kilku lat m.

in. w Polsce.

Jednak samo określenie 'zbyt wykształcony’ nie zawsze wiąże się z wysoką jakością tego wykształcenia. Dzisiaj w Polsce nie jest trudno uzyskać tytuł inżyniera, licencjata czy nawet magistra.

Nawet jeżeli absolwentom szkół średnich nie poszło najlepiej na egzaminie maturalnym, to zawsze jest przed nimi szansa, że okażą się szybcy w składaniu podań o przyjęcie na studia na uczelnie prywatne czy studia zaoczne. Tam bowiem nie liczy się wynik maturalny.

Takie zasady rekrutacji oraz brak egzaminów wstępnych na większości uczelni wyższych spowodowały sytuację, że niemal każdy chce dzisiaj studiować. I wielu z nich studiuje.

Po pięciu latach stają się absolwentami i spotykają się z przykrą rzeczywistością – na rynku brakuje pracy w zawodach, w których się wyedukowali. Głównym tego problemem jest bowiem fakt, że młodzi ludzie za wszelką cenę chcą uzyskać wyższe wykształcenie, które wciąż jest postrzegane jako pewnego rodzaju prestiż.

internetowa hurtownia zabawek z zabawkami https://www.youtube.com/watch?v=d2a2XyAqs84