W zależności od wybranego środka ochrony roślin ustala się odpowiednie dawki, których używa się do oprysków. Każdy producent określa je bardzo dokładnie, biorąc pod uwagę możliwości substancji czynnych zawartych w herbicydach. Wszystkie wskazówki związane z dawkowaniem są zawsze umieszczone na opakowaniach preparatów. Niektóre z nich przewidziane są do podania w dwóch porcjach, wtedy połowę środka rozpyla się jesienią, a drugą część na wiosnę.

Dotyczy to substancji działających zarówno doglebowo, jak i nalistnie. Inne z kolei stosuje się kilka razy w sezonie wegetacyjnym, zwracając uwagę na etap rozwoju zagrażających uprawom niechcianych roślin. Ustalenie dawek jest konieczne, ponieważ każdy preparat działa skutecznie w innej fazie wzrostu chwastów i roślin użytecznych. Koniecznie trzeba pamiętać o tym, by duże stężenia środków usuwających chwasty nie były jednocześnie szkodliwe dla posianych zbóż bądź roślin okopowych czy oleistych.

Przy tym również ważne są terminy wykonywanych zabiegów z użyciem substancji chemicznych oraz wielkość areału, na którym odbędzie się oprysk. Stosując się do szczegółowych informacji od producenta w kwestii dawkowania środków, należy również brać pod uwagę wskazówek dotyczących pogody. Warunki atmosferyczne mają bowiem znaczny wpływ na skuteczność wykonywanych działań pielęgnacyjnych na polach uprawnych. Może się zdarzyć tak, że opryski robione w zbyt suchy dzień, nie przyniosą pożądanego efektu.

Podobnie jest, gdy dni są pełne wilgoci lub bardzo wietrzne.

https://tanieobrusy.pl/