Każdy z nas wie, że jedne zwierzęta można spotkać w tych częściach świata, a inne w pozostałych.

Są również gatunki, które doskonale radzą sobie praktycznie na całym ziemskim globie.

Dotyczy to zwłaszcza szeroko rozpowszechnionych zwierząt domowych i hodowlanych, takich jak psy, koty czy rożne odmiany bydła.

Mimo to kwestia geograficznego występowania zwierząt jest bardzo istotna z punktu widzenia ich poznania.

Na tym gruncie wyrosła zoogeografia, która to dziedzina jest równocześnie gałęzią geografii i zoologii.

Zajmuje się badaniem występowania poszczególnych gatunków na różnych kontynentach.

Można dzięki niej dowiedzieć się, w której części świata żyją tygrysy, w której lwy i tak dalej.

Jak już przed chwilą nadmieniliśmy, niektóre zwierzęta są niejako zarezerwowane dla danych regionów geograficznych.

Wynika to z uwarunkowań klimatycznych, występowania roślin stanowiących naturalne pożywienie dla konkretnego gatunku (na przykład misie koala w Australii odżywiające się liśćmi eukaliptusa) i z wielu innych czynników.

https://patatajek.pl/ koty bengalskie