Przedplony są elementem zmianowania, które stosuje się dla utrzymania dobrej struktury gleby i osiągnięcia wysokich plonów z prowadzonych upraw. W przedplonie można uprawiać łubin, gorczycę, szczaw czy lucernę.

Bardzo opłacalna jest seradela, która nadaje się na pastwisko dla bydła, gdyż nie szkodzi jej zdeptywanie i przygryzanie. Nie ma wielkich wymagań glebowych i dobrze znosi niedobory wody, ma bardzo dobry wpływ na jakość gleby.

Jest doskonałym przedplonem dla zbóż, bo po jej zbiorze pole jest zasobne w bardzo potrzebny azot i dobrze użyźnione. Niekiedy zostawia się seradelę na zimę, co ma pomóc w zachowaniu jak największej ilości składników pokarmowych w glebie.

Po ziemniakach, marchwi lub burakach gleba jest bardzo wartościowa i nadaje się do uprawiania wielu roślin jarych. Okopowe są bardzo wymagające, a więc zostaje po nich czyste, dobrze uprawione o wysokiej kulturze stanowisko.

Wiele z jednorocznych pastewnych np. kapusta pastewna, bobik, lucerna, gorczyca biała albo kukurydza uprawiane są jako wartościowy przedplon dla zbóż ozimych i rzepaku ozimego.

A rzepak ozimy z kolei jest świetnym przedplonem dla bardzo wymagającej pszenicy ozimej. Zmianowanie jest bardzo korzystne dla struktury gleby, więc warto zaplanować dokładnie, co i gdzie zostanie posiane.

Należy również pamiętać o tym, że pewne rośliny nie powinny być uprawiane po sobie np. pszenica ozima po jęczmieniu lub owies po owsie, bo taka monokultura osłabia glebę, częściej występują na niej choroby i plony są coraz mniejsze.

https://texdekor.pl/pl/c/KOLDRY/17