http://www.ciechsol.com/produkty/produkty-paszowe

Niektóre stworzenia, które występują w naturze są bardzo osobliwe. Mimo to wciąż można je rozróżnić i uogólniać ich gatunkową przynależność na podstawie pewnych cech – czasami widocznych gołym okiem.

Dotyczy to z pewnością skorupiaków, o których uczy nas karcynologia. Oczywiście należy ona do szerokiego wachlarza nauk zoologicznych.

Skorupiaków mamy pod dostatkiem i wcale nie ograniczają się one do lokatorów mórz i oceanów, choć siłą rzeczy różnorodność biologiczna w tych wielkich słonych akwenach jest największa. Niektóre gatunki drobnych skorupiaków można spotkać w parkowym stawie lub pobliskim jeziorze.

Żyją one bowiem również w wodzie słodkiej, czasami osiągając większe rozmiary. W Polsce od wieków bytują raki, które nie tylko uchodzą za typową część rodzimej fauny, ale także za przysmak kulinarny.

Były one bardzo popularne w czasach szlacheckich, gdy często lądowały na bogatych stołach. Dziś nie są już tak chętnie spożywane, ale z całą pewnością wpisały się w zbiorową świadomość Polaków.

Internetowy sklep jeździecki Patatajek.pl