Obywatele wielu państw, zwłaszcza tych rozwijających się, często zmagają się z problemem nierównych zarobków. Te nierówności można zaobserwować zwłaszcza, jeżeli chodzi o przedstawicieli różnych płci. Na rynku pracy zaobserwować można pewną niepokojącą zależność: kobiety pracujące na tych samych stanowiskach co mężczyźni, wykonujące te same obowiązki otrzymują niższe niż oni wynagrodzenie. Problem ten dotyczy wielu zawodów i pojawia się niestety niemal we wszystkich krajach.

Różnice w pensjach często wynoszą nawet kilkadziesiąt procent. Aby zobrazować jak poważny jest to problem można powiedzieć, że gdyby kobiety i mężczyźni otrzymywali co miesiąc takie samo wynagrodzenie, to okazałoby się, że przez dwa miesiące w roku kobiety muszą pracować za darmo. Związki zawodowe a także rządy państw starają się z tym walczyć i wprowadzają programy równego traktowania pracowników. Nie zawsze jednak przynoszą one oczekiwane skutki.

Wielu pracodawców bowiem nadal ustala inne stawki wypłat w odniesieniu do płci pracowników.

https://getbuybox.com/blog/wydawcy/produktywnosc-blogera-lista-narzedzi/ alba-plus.com.pl