Poznanie biologicznej różnorodności świata na różnych etapach jego istnienia to poważne wyzwanie. Dzięki tej wiedzy możemy lepiej zrozumieć środowisko naturalne z jakim mamy do czynienia na co dzień. Właśnie dlatego w poczet zoologii zaliczono jedną z gałęzi paleontologii – paleozoologię.

Zajmuje się ona badaniem szczątków zwierząt oraz śladów ich aktywności zachowanych w skałach osadowych, a dotyczących minionych okresów geologicznych. Znaleziska tego typu określa się mianem skamielin, względnie skamieniałości. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną mają na celu odnalezienie, sklasyfikowanie i rozpoznanie skamielin.

Droga do tego celu nie jest prosta. Wpierw należy zrekonstruować wygląd zwierzęcia. Można uczynić to na podstawie sfosylizowanych szczątków, które zostaną porównane ze współczesnymi formami lub tymi, których opisy sporządzono wcześniej.

Widać tutaj wyraźne nawiązania do archeologii, które są całkiem uzasadnione. Część technik badawczych paleozoologii jest bardzo zbliżona lub tożsama z tymi, którymi posługują się archeolodzy.

Dla małych jeźdzców bryczesy dziecięce aby nabrali wprawy singapura kot