www.deronchi.com

Pytania o motywy kierujące postępowaniem danej osoby, prawdopodobnie należą do szerokiej grupy tematów najczęściej poruszanych w pracy psychologów oraz innych badaczy nauk humanistycznych i społecznych.

Nie tylko specjaliści, ale również przeciętni ludzie są ciekawi tego, jak zachowamy się w sytuacjach krytycznych oraz dlaczego podejmiemy takie, a nie inne działania.

Nic dziwnego, że na przestrzeni lat ta kwestia niejednokrotnie była poruszana w eksperymentach socjologicznych i psychologicznych.

Oczywiście, każdy z nas może samodzielnie założyć, że każdym kierują indywidualne motywy.

Często związane są z istniejącą sytuacją oraz predyspozycjami charakterologicznymi konkretnej osoby.

W latach sześćdziesiątych psycholog społeczny, Stanley Milgram, zauważył jednak, że o naszym postępowaniu w wielu przypadkach może decydować wpływ autorytetu – osoby, którą uznajemy za kompetentną w danej kwestii.

Wyniki eksperymentu Milgrama odbiły się głośnym echem niemal na całym świecie.

Nie sposób zignorować wkładu, jaki wniosły na grunt nauk humanistycznych.

Nie pozostawiono jednak bez komentarza samego sposobu przeprowadzania badań, uznawanego przez wiele osób za nieetyczny.

Haftina Atelier oferuje http://ornaty.pl/pol_m_Baldachimy-232.html baldachimy haftowane ręcznie https://texdekor.pl/pl/c/PODKLADY/19