Koniecznie musimy pochylić się nad znaczeniem jakie mają muzea dla upowszechniania wiedzy, w tym dla edukacji najmłodszych pokoleń. Z poprzednich wpisów można wywnioskować, że to znaczenie jest spore i tak jest w istocie. Każdego roku w muzealnych murach pojawiają się tysiące uczniów szkół podstawowych oraz średnich, a także studentów (zwłaszcza tych odbywających studia związane z tematyką historyczną oraz archeologiczną).

Pojawiają się tam oni w ramach wycieczek, a także w ramach obowiązkowych zajęć w terenie, bo w końcu muzeum pozwala w specjalny sposób zbliżyć się do „żywej” historii i doświadczyć jej w pełniejszy sposób aniżeli tylko w ramach lektury podręcznika. Istotna jest tutaj rola nauczycieli, którzy powinni umieć objaśnić szereg zagadnień związanych z historią, której dane muzeum dotyka, ale jeszcze lepiej zrobi to muzealny personel. Osoby zatrudnione na miejscu znają ekspozycję jak własną kieszeń i chętnie dzielą się z młodzieżą swoją wiedzą oraz masą ciekawostek, których próżno szukać w standardowych szkolnych książkach.

El Pueblo https://letsing.pl/artysci/lenka