Mogłoby się wydawać, że niektóre dyscypliny naukowe zasługują na większy szacunek niż inne. Idąc tym tokiem myślenia, warto zauważyć, że matematykę często nazywa się królową nauk, a pozostałe nauki ścisłe zwykle są postrzegane jako bardziej wartościowe niż te, które mają humanistyczne podstawy. Tymczasem ogromną przewagą nauk humanistycznych nad pozostałymi jest to, że mogą być one zrozumiałe nawet dla prostego człowieka.

Być może zresztą właśnie z tego powodu wielu naukowców podchodzi do nich w tak lekceważący sposób. Tymczasem takie dyscypliny naukowe jak socjologia czy psychologia mogą być niesamowicie interesujące. Ich najważniejszym aspektem jest to, że często odnoszą się do naszego życia w bezpośredni sposób.

Socjologia jest nauką, która jako zadanie stawia sobie systematyczne badanie społeczeństwa. Interesuje się sposobem jego funkcjonowania i zachodzącymi w jego obrębie zmianami. W zakres ich zainteresowań wchodzą takie tematy, z którymi spotykamy się na co dzień – więzi i relacje, jakie wytwarzają się pomiędzy członkami społeczeństwa, specyfikę działania poszczególnych grup społecznych i ich kategoryzację, reguły rządzące naszym życiem oraz wiele, wiele innych.

https://www.cellbes.pl/kobiety-inspiracje-kolor-do-rudego-21172