www.ekranwmroku.pl

Bardzo popularne u nas zboże, jakim jest pszenica, uprawia się w Polsce na znacznym areale gruntów przeznaczonym pod uprawy polowe. Po uprzednim sprawdzeniu zasobności gleby w substancje pokarmowe używa się odpowiednio zbilansowanych nawozów, żeby podnieść jej jakość. Pszenicę ozimą wysiewa się jesienią i właśnie wtedy przystępuje się do walki z chwastami. Oczywistym jest, że pola uprawne nie są od nich wolne, dlatego trzeba je niszczyć od początku, gdy tylko się pojawią. W kilka dni po zasiewach należy dokładnie zlustrować pole i ocenić, jakie chwasty zaczynają wschodzić. Jest to trudne do rozpoznania, bo we wczesnej fazie rozwoju są często do siebie bardzo podobne.

Konieczne jest dostosowanie odpowiedniego preparatu do zniszczenia jak największej ich ilości. Źle dobrany środek chemiczny może zlikwidować tylko niektóre z nich, a reszta będzie się dalej rozwijała zagrażając pszenicy. W takiej sytuacji dobrze jest znać historię upraw prowadzonych wcześniej na danym polu i możliwość wystąpienia gatunków chwastów najczęściej towarzyszących tym uprawom. Istnieją takie środki, które mają szerokie spektrum działania i oczyszczają grunty z najbardziej uciążliwych chwastów. Jesienią powinno się zastosować substancje doglebowe, które nie dopuszczą do ich rozwoju przed wschodami zboża. Powtórny oprysk wykonany w terminie wiosennym będzie działał również na liście chwastów i całkowicie uniemożliwi ich rozrost.

Uwolniona od niepożądanych roślin pszenica będzie zatem rozwijała się prawidłowo.

Kołdry https://euroland.pl/produkty/a01-sublimacja/b01-tekstylia/040-pozostale,2,7831